- ubezpieczenia komunikacyjne

Z jakich ubezpieczeń mogą korzystać właściciele aut w Polsce

Ubezpieczenia komunikacyjne to usługi związane z eksploatacją pojazdów mechanicznych. W Polsce obowiązkowe jest posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej. Nie oznacza to, że kierowcy nie wykupują innego rodzaju ubezpieczeń. Towarzystwa ubezpieczeniowe dostosowują oferty do potrzeb różnych grup klientów. Z jakich możliwości możemy skorzystać?

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest najpopularniejsze, bo jest to obowiązkowa forma ubezpieczenia dla każdego posiadacza samochodu czy motocykla. Nad spełnieniem tego obowiązku czuwa UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Za brak polisy może on nakładać kary wynoszące od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych. Ubezpieczenie OC chroni kierowcę przed koniecznością pokrywania strat wynikających z własnego działania. Firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej, a sprawca może mieć podniesioną cenę następnej polisy.

Zakres ubezpieczenia komunikacyjnego OC może obejmować nie tylko szkody powstałe podczas jazdy autem, lecz także podczas wsiadania, wysiadania lub rozładunku przewożonych przedmiotów. Koszt ochrony jest uzależniony od wielu czynników, w tym wieku osoby ubezpieczonej, parametrów samochodu i historii wcześniej zgłaszanych szkód.

Ubezpieczenie Autocasco

Polisa AC jest dobrowolna, a zakres umowy może być swobodnie ustalany pomiędzy firmą ubezpieczeniową i klientem. Zazwyczaj obejmuje szkody wyrządzone przez osoby trzecie, a także w przypadku nieodnalezienia sprawcy. Ubezpieczenia komunikacyjne Autocasco chronią przed skutkami zdarzeń losowych, na przykład, pożaru, opadów gradu lub zderzeniu ze zwierzęciem. Właściciel samochodu może liczyć na wypłatę odszkodowania, jeśli sam jest winien uszkodzeniu auta. Osobne warunki dotyczą kradzieży pojazdu lub włamania i uszkodzenia elementów wyposażenia.

Ubezpieczenie NNW

Kolejnym rodzajem ubezpieczenia komunikacyjnego jest NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki niemu można uzyskać odszkodowanie, jeśli skutkiem wypadku na drodze będzie trwały uszczerbek na zdrowiu kierowcy, pasażerów lub osób trzecich. Jeśli jedna z tych osób poniesie śmierć, jej bliscy otrzymają stosowne odszkodowanie. Zaletą ubezpieczenia NNW jest fakt, że można zawrzeć wiele umów tego rodzaju i otrzymamy odszkodowanie z każdej polisy.

Ubezpieczenie Assistance

Jeżeli zależy natomiast na zapewnieniu skutecznej pomocy drogowej, warto zainteresować się ubezpieczeniem Auto Assistance. Zazwyczaj obejmuje dojazd mechanika po unieruchomieniu samochodu na drodze, zapewnienie transportu do warsztatu, samochodu zastępczego lub noclegu dla kierowcy. Pomoc drogowa może też wymienić uszkodzone koło, otworzyć zatrzaśnięte drzwi lub dowieźć paliwo. Ubezpieczenia komunikacyjne Assistance mogą działać tylko w Polsce lub na terenie konkretnych krajów. Szczegółowe informacje dotyczące polisy są zawsze zawarte w dokumencie zwanym Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w skrócie OWU.