- ubezpieczenia komunikacyjne

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – bajecznie prosty dokument

Tak może się wydawać, ale niektórzy po rzuceniu na nią okiem, widząc kilkanaście pozycji do wypełnienia, nie wiedzą, od czego zacząć. Nie ma powodu, by to komplikować, ponieważ umowa kupna-sprzedaży samochodu dostępna w sieci nie jest dokumentem nad wyraz trudnym do wypełnienia.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

W internecie można znaleźć gotowe wzory takiej umowy, ale nie musi też wyglądać ona jak oficjalny urzędowy dokument, można ją sporządzić na zwykłej kartce papieru. Istotne jest, aby zawierała jak najwięcej informacji dotyczących transakcji oraz była czytelna, aby uniknąć niejasności w przypadku zatargów między sprzedawcą, a kupującym.

Poniżej znajduje się lista danych, jakie powinna zawierać taka umowa, czyli:

  • Dane personalne kupującego i sprzedającego, głównie chodzi o: imiona i nazwiska, numer PESEL, serie dowodu, adresy zamieszkania
  • Miejsce i data podpisania umowy, warto również wpisać dokładną godzinę sprzedaży. Uchroni to kupującego, gdy tego samego dnia nowy nabywca będzie uczestniczył w kolizji drogowej lub w przypadku innego przewinienia np. kiedy kupujący przekroczy prędkość w miejscu, gdzie znajduje się fotoradar.
  • Najistotniejsze dane pojazdu, czyli: numer VIN, marka, model, rok produkcji, aktualny przebieg, numer rejestracyjny oraz kolor
  • Oświadczenie kupującego dotyczące zapoznania się ze stanem technicznym samochodu
  • Kwota ustalona przez obie strony, warto też wpisać kwotę słownie oraz sposób i termin jej przekazania
  • Zapis, że umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
  • Podpis sprzedającego oraz kupującego

Umowa kupna-sprzedaży samochodu, a współwłaściciel

W przypadku, gdy pojazd posiada współwłaściciela, niewiele się zmienia w zapisie umowy, wystarczy, że wymienimy wszystkich współwłaścicieli oraz ich personalne dane. Ważne też, by koniecznie złożyli swoje podpisy razem z kupującym i sprzedającym. Tak sporządzona umowa może zawierać też jaką sumę wnosi właściciel, a jaką współwłaściciel pojazdu zapisując też, jaka jego część jest własnością każdego z nich.

Współwłasność samochodu może też nieść za sobą nieco większe koszty ubezpieczenia, dlatego lepiej, żeby właścicielem była osoba z większymi zniżkami.  

Koniecznie trzeba pamiętać o kolejności wpisania właściciela i współwłaściciela, na umowie nie ma to tak wielkiego znaczenia, jak przy rejestracji pojazdu, ponieważ osoba wpisana jako pierwsza będzie widnieć na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego, a kolejne będą wpisane w osobnej rubryce.