- ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne – podstawowe informacje

Tematyka ubezpieczeń podzielona została na dwie główne części: część obowiązkową i dodatkową. Wśród ubezpieczeń komunikacyjnych można właśnie te dwie opcje wyróżnić. Co więc zalicza się do każdej z nich i jakie propozycje przedstawiają towarzystwa ubezpieczeniowe? Ubezpieczenie komunikacyjne są w ofercie porównywarki Super Polisa.

Obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne

Przepisy prawa wskazują, że wśród ubezpieczeń komunikacyjnych tych obowiązkowych wymienia ubezpieczenie OC-odpowiedzialności cywilnej pojazdów. Jego zadaniem jest ochrona posiadaczy samochodów, motocykli, przyczepek itp.przed poniesieniem dużych kosztów finansowych w przypadku spowodowania kolizji lub wypadku. Odszkodowanie wypłacane jest osobom poszkodowanym! Należy zauważyć, że sumy gwarancyjne są zawsze takie same. Niezależnie więc, z jakim towarzystwem zdecydujemy się zawrzeć umowę, będą one wynosiły:

–  5 210 000 euro na jedno zdarzenie drogowe — w przypadku szkód na osobie;

– 1 050 000 euro na jedno zdarzenie drogowe — w przypadku szkód na mieniu. 

Na straży przestrzegania obowiązku posiadania ubezpieczenia OC stoi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki stworzonemu systemowi i odpowiednim algorytmom ma on możliwość wyłapywania tutaj luk okresowych. Ponadto należy podkreślić, że przewidziane są dotkliwe kary finansowe za brak polisy OC już od 1 dnia bycia właścicielem pojazdu!

Dodatkowe ubezpieczenia komunikacyjne

Towarzystwa ubezpieczeniowe oprócz obowiązkowego OC mają możliwość proponowania swoim klientom ubezpieczeń dodatkowych. Każdy zakład przedstawia swoje propozycje. Co do zasady są one podobne, jednak różnica tkwi w szczegółach. Oznacza to, że np. assistance nie jest zakresowo taki sam w każdym z nich. Należy więc przed podpisaniem umowy sprawdzić dokładne jej warunki. Nie mniej jednak wśród ubezpieczeń dobrowolnych komunikacyjnych wyróżnia się:

– NNW: następstw nieszczęśliwych wypadków;

– Autocasco;

– Assistance;

– Szyby;

– Opony;

– Ochrona Prawna. 

Są to opcje najczęściej przedstawiane, co jeszcze znajdzie się jednak w propozycjach, jest już bezpośrednio zależne od indywidualnych wariantów każdego towarzystwa. Na przykład w Warcie można dodać opcję”Ekstra 2000″ czyli w przypadku kradzieży pojazdu, właściciel otrzyma dodatkowo 2 000 zł.

Każdy dodatkowy wariant oprócz określonego zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeniowego, zawiera wyłączenia od niego. Decydując się na tę szerszą ochronę, trzeba sprawdzić, w jakich dokładnie sytuacjach będzie ona obowiązywała, a jakie przypadki są podstawą do niewypłacenia odszkodowania. Wszystkie takie informacje znajdują w ogólnych warunkach ubezpieczenia.